Språk (Google translate)

Swedish Danish English French German Norwegian

Medlemsinloggning

Startsida

Om Sjöhultets samfällighetsförening

Samfällighetens uppgift är att förvalta gemensamhetsanläggningen tillkommen genom anläggningsbeslut 1984-06-19. Inom samfälligheten finns idag 26 bofasta hushåll, 87 fritidsboende och 62 ännu ej bebyggda tomter.

 


Här registrerar du dig som medlem på webbplatsen: http://www.sjohultet.se/ny-medlem.


 

Du måste vara inloggad medlem för att kunna kommentera denna sida.