Hem

Hej och välkomna till vår hemsida.

 

Sjöhultets Samfällighet är en förening som

 gemensamt förvaltar våra vägar och våra grönområde.

Dessutom har vi kommunalt vatten

som också förvaltas av vår förening.

Förening består av 175 fastigheter varav 37 bofasta,

 76 fritidshus samt 72 obebyggda tomter.

Om ni har foton eller andra bidrag ni kan tänka er på hemsidan skicka dessa till:

Webbadmin@sjohultet.se

Copyright @ 2019 Sjöhultet samfällighetförening